Любимецът на свободните хора по света Едуард Сноудън разкри в интервю за NBC, че Агенцията за национална сигурност (NSA) на САЩ може да включва отдалечено микрофона на всеки iPhone и така да подслушва разговорите.
Това разкритие обаче не е толкова драматично, колкото смятат някои хора. На първо място, за подобно подслушване е много по-лесно да се говори, отколкото да се осъществи на практика. Второ, потребителите трябва да са загрижени само ако наблизо има радари на федералните служби.
Но дори когато се съмнявате, че ви подслушват, има лесен начин да се предпазите от действията на агентите. За целта iPhone трябва да бъде напълно „убит”, като се приведе в режим DFU (Device Firmware Upgrade), при който операционната система не се зарежда, преди да предприемете възстановяване. Простото изключване на телефона не е сигурна мярка.
Ето как iPhone се привежда в режим DFU:
  • Свържете устройството към компютъра през USB кабел
  • Изключете устройството
  • Задръжте бутона Power в продължение на 3 секунди
  • Задръжте бутоните Home и Power в продължение на 10 секунди
  • Освободете бутона Power, но задръжте бутона Home за 10-15 секунди
И когато приключите секретните разговори, от които зависи целостта на планетата, можете да възстановите iPhone, като просто държите бутоните Power и Home, докато не се появи логото на Apple.