Корупцията и липсата на свободни медии са най-големите проблеми пред българската демокрация, показва годишният доклад на американската неправителствена организация Freedom House за развитието на нациите в преход.

Демократичното управление и независимостта на съдебната система са сред другите проблеми на България. Страната е определена като "полуконсолидирана демокрация".

В доклада организацията определя рейтинга за демокрацията в България за 2014 година на ниво 3,25. Той е претърпял понижение спрямо 2013 година, когато оценката за състоянието на българската демокрация е била 3,18.

"Фрийдъм хаус" изчислява демократичния индекс за всяка от изследваните 29 държави по скалата от 1 до 7, където 1 означава най-високо ниво на демокрация, а 7 - най-ниско.

Индексът е средно аритметично на резултатите от отделните изследвани компоненти: изборен процес (за България - 2,25), развитие на гражданското общество (2,25), независимост на медиите (4), национално демократично управление (3,75), местно демократично управление (3), състояние и независимост на съдебната система (3,25), корупция (4,35).

От падането на комунизма насам, България укрепи система от демократични институции, като през 2004 година се присъедини към НАТО, а през 2007 година - към ЕС. Редица парламентарни, президентски и местни избори бяха проведени свободно, честно и без нарушения. Преди 2013 година в продължение на едно десетилетие страната се радваше на стабилни и пълномандатни правителства, пише в доклада.

Въпреки тези успехи демократичните институции в България проявиха редица слабости. Неефективността и подкупността в политическата система като цяло, а в частност в съдебната система, все още са смятани за основните пречки пред борбата на страната срещу корупцията по високите етажи на властта и организираната престъпност. Общественото доверие в демократичните институции е ниско.

Събитията през 2013 година, включително назначението на заможен медиен магнат като директор на службата за национална сигурност, което породи мащабни протести, илюстрираха тези проблеми и показаха близките връзки между политическите водачи и различни икономически интереси, се казва в текста.

Според доклада през 2013 година корупцията в Централна и Източна Европа се е увеличила, като в половината от 10-те оценявани страни от ЕС е отбелязано влошаване. Повишение на корупцията е регистрирано в България, Чехия, Унгария, Полша и Словения.

Единствената страна от ЕС, която е регистрирала подобрение, е Румъния.