За пореден път Върховният касационен съд не успя да разгледа делото САПАРД, в което подсъдими за пране на 7.5 милиона евро са Марио Николов, Мариана Николова, Людмил Стойков, Ана Шаркова, Иван Иванов и Валентин Ангелов.

Този път повод за отлагане на делото стана пътуване до Индия на един от адвокатите и липсата на един от подсъдимите. Оказа се, че основният подсъдим Марио Николов не е получил призовката си, защото не е намерен на адреса, с който съдът разполага. Защитничката на подсъдимия Валентин Ангелов пък е заминала за Индия, а самият той иска именно тя да го представлява пред съда. Върховните съдии уважиха искането на Ангелов и насрочиха делото за 1 ноември.

С определение от 2 октомври съдът отмени определението си от 20 септември тази година за даване ход на делото за разглеждането и решаването му по същество. Решението на съда дойде след постъпило искане на подсъдимата Мариана Николова, която твърди, че е нарушено правото й на защита, тъй като делото се е гледало в отсъствието на защитата й. Пак с определение от същата дата съдът остави без уважение искането на Николова за отвод на председателстващия състава на съда съдия Елена Величкова.

Подсъдимите бяха оправдани на първите две инстанции. Преди изготвянето на мотивите от САС оправдателната присъда е била протестирана изцяло. В допълнителните съображения прокурор от АП-София, е оттеглил протеста само по отношение на Марио Николов и Людмил Стойков. Поради противоречие между първоначалния протест и допълнителните съображения протестът и срещу останалите подсъдими е оттеглен, за да бъде искана проверка на цялата присъда по извънредния способ-възобновяване.