България се оказа малко по-западна държава, отколкото се е смятала. Най-западната точка е определяна погрешно. Тя хем не е там, където твърдят учебниците, хем в действителност е още по-западна. Корекцията е с цели 9,5 секунди от градуса, сметна в." 168 часа", откъдето поправили грешката след най-прецизните измервания на географски координати, извършвани досега по българо-сръбската граница.
В метри за тази географска ширина това означава отместване на точка от българската територия на запад с още 218,6 м. И тъй като на изток България граничи с море, а не с държава, това отместване всъщност е за сметка на Сърбия.

То изобщо не означава, че през април България е придобила още територия, заграбена от в. "168 часа". Границата си е постарому, както я е начертал в Ньойския договор един френски генерал. Той я нанесъл на картата с прекалено тъп молив и затова е така дърварски прокарана - дели села, дворове и дори къщи.

И все пак корекцията на две точки от тази граница има далече стигащи последици. Една от тях е, че нараства, макар и с мъничко, общата площ на територията ни. С колко точно може да се определи с хипсометричен способ. При всички случаи се добавят хектари или даже някой друг квадратен километър, макар и само на книга.

Това променя числото, което всички помнят от училище: "110 хиляди и кусур квадратни километра". Точната площ сега е 110 994 кв. км.
С добавката току-виж надхвърлим 111 000, географите ще кажат с колко. Така тази мъничка добавка ще доведе до внушителна нагледна промяна и ще си е струвала усилието.