Числата от 82-и тираж на Тото 2:

6 от 49


I теглене: 36, 6, 35, 29, 21, 28.

II теглене: 14, 8, 18, 12, 47, 30.

---------------------

6 от 42

I теглене: 42, 17, 31, 26, 21, 1.

---------------------

5 от 35

I теглене: 3, 4, 25, 34, 26.

II теглене: 16, 34, 22, 10, 33.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 6, 9, 5.

Печеливши числа: 4, 2, 9.