Столичният общински съвет гласува вдигане на основната заплата на кмета на София, районните кметове, кметските наместници и общинските съветници.
С приетото решение основната месечна работна заплата на кмета Йорданка Фандъкова става 2900 лева, считано от 1 юли. Досега тя получаваше 1860 лева.

Възнаграждението на председателя на Столичния общински съвет става 2320 лева.
То не може да надвишава 90% от заплатата на кмета и с приетото решение се равнява на 80%.

Общият размер на заплатата на общинските съветници ще бъде 60% от тази на кмета. Това са 1392 лв.

От 1 юли заплатите на кметовете на 24-те столични райони ще бъдат по 2200 лева, с изключение на кметовете на "Младост" и "Люлин", които ще получават по 2300 лева на месец.

Кметовете на кметства в София-област ще получават от 800 до 1200 лева.

"Районните кметове трябва да бъдат мотивирани, законът го позволява. Смятам, че това е важно, защото те подписват договори за милиони, а получават сравнително ниски заплати", коментира Фандъкова увеличението.

По думите й районните кметове отговарят за управлението на райони с огромно по брой население, каквито са "Люлин" и "Младост", затова и заплатите им трябва да бъдат увеличени.

"Никога не съм поставяла и не бих поставила въпроса за моята лична заплата. Заплатите на общинските съветници обаче са функция от заплатата на кмета", посочи Фандъкова.

Председателят на СОС Елен Герджиков каза пред журналисти, че кметът на най-големия и труден за управление град заслужава да получи близко до максималното позволено месечно възнаграждение.

По настояване на Фандъкова обаче увеличението на нейната заплата не е максималното позволено.

Герджиков също не се е възползвал от максимално увеличение - от 90% от заплатата на кмета на София.

За общинските съветници в СОС това е второто увеличение на заплатите за тази година, след като през януари приеха месечното им възнаграждение да стане 70% от заплатата на председателя и стана около 1100 лв.