Конституционният съд обяви за противоконституционни текстове в Закона за радиото и телевизията, които забраняват на бивши сътрудници на ДС да са в ръководството на БНТ, БНР и СЕМ, става ясно от сайта на съда.

Делото беше образувано на 16.1.2013 г. по искане на 57 народни представители от 41-вото Народно събрание. С него те искат да бъде установена противоконституционността на норми в Закона за радиото и телевизия, с които членове на управителен съвет на БНР и БНТ и на СЕМ не могат да бъдат хора, които са били щатни и нещатни сътрудници на бившата Държавна сигурност. С искането депутатите казват, че принадлежността към структурите на Държавна сигурност не може да бъде основание за ограничаване на конституционни права и на посочената забрана за заемане на определена длъжност, тъй като има дискриминационен характер.

Конституционните съдии смятат, че забраната противоречи на принципа на правовата държава, на принципа на равноправие на гражданите и представлява дискриминация, въведена със закон. Оспорените разпоредби имат лустрационен характер. "Недопустимо е тази негативна обществена оценка за миналото да бъде основание за ограничаване на конституционните права на български граждани при действието на демократичния основен закон на страната от 1991 г.", се казва в мотивите на съда. Трима съдиите са подписали с особено мнение и това са Благовест Пунев, който е и съдия докладчик, както и Кети Маркова и Анастас Анастасов.