Правителството определи нов размер на социалната пенсия за старост. От 1 юли т. г. тя се увеличава с 2,7% - от 110 лв. на 113 лв. месечно. Това ще доведе до увеличаване на размерите на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност - пенсията за военна инвалидност, пенсията за гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия, както и на нормативно установените добавки към пенсиите.
Увеличението на социалната пенсия за старост е със същия процент, с който от 1 юли 2014 г. се осъвременяват всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2013 г.