Над 246 кг наркотични вещества, от които 133 кг марихуана и 86 кг хероин, бяха изгорени в инсинератора на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ. Наркотичните вещества са по 940 наказателни производства. Общата стойност на унищожените наркотици по цени на “черния пазар” е близо 28 милиона лева. Наркотиците са задържани от правоприлагащите органи - Агенция “Митници” и Министерство на вътрешните работи. Унищожават се само тези количества наркотични вещества, за които има влезли в сила присъди или за тях са издадени постановления на прокуратурата.
За единадесет години Агенция “Митници” организира и осъществи 42 процедури по унищожаване на наркотични вещества с общо количество над 31 тона.