Депутатите избраха членове на Сметната палата на Република България след близо тричасов дебат. В състава на институцията влизат Горица Грънчарова-Кожарева, Дилета Касабова-Токатлиян, Евгения Пенкова-Панталеева, Ширин Исмаил, Златина Русева, Мустафа Занков, Стефка Михайлова, Тома Дончев. „За” гласуваха 111 народни представители, „против” – 80, един се въздържа. След като бяха избрани, членовете положиха клетва.

Членовете на Сметната палата са с мандат от 7 години.
Беше отхвърлено предложението всеки един от кандидатите за членове да бъде гласуван поотделно.