Председателят на Европейската комисия Жозе Барозу отговори на писмото на президента на ПЕС Сергей Станишев от 26-ти септември, в което лидерът на социалистите настоя да има конкретни индикатори, които да отчитат динамиката на доходите, заетостта, социалното неравенство, както и равнището на бедност и социално изключване на младите в отделните страни – членки на ЕС.

В отговора си Барозу благодари на Станишев за акцентирането му върху значението на социалното измерение на Икономическия и паричен съюз, както и че Комисията представя предложения, които резонират добре с изразената от него позиция.

„Те включват засилено наблюдение над заетостта и социалните предизвикателства, както в контекста на процедурата за макроикономически дисбаланси, която ще включва набор от допълнителни показатели на заетостта, така и в рамките на "Стратегия Европа 2020", която също предвижда ключови социални показатели, в това число показатели за заетост, в съответствие с вашите предложения", се обяснява в писмото до Сергей Станишев, информират от пресцентъра на БСП.

В отговора си Барозу подчертава, че подсилени финансови инструменти ще засилят солидарността на европейско равнище, а придаването на по-голяма роля на социалния диалог ще засили доверието в политиките на ЕС и в крайна сметка в тяхната ефективност.

"Освен това, продължаващите усилия за повишаване мобилността на работната сила между отделните сектори и държави ще спомогне за постигането на по-добро съответствие между търсенето и предлагането на работна сила в цяла Европа и ще увеличи потенциала за заетост", казва още председателят на Европейската комисия.

В заключение Барозу заявява: „Разчитам на Вашата подкрепа за справяне с проблемите на заетостта и социалните въпроси на равнище ЕС, за справяне със социалните последици от кризата и на подкрепа за по-голямо социално сближаване в бъдеще".