Числата от 81-и тираж на Тото 2:

6 от 49


I теглене: 10,21,46,9,28,30.

II теглене: 36,43,48,35,40,37.

---------------------

6 от 42

I теглене: 4,19,12,28,23,40.

---------------------

5 от 35

I теглене: 8,34,9,28,3.

II теглене: 30,29,7,35,20.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 1, 4, 5.

Печеливши числа: 5, 3, 0.