Според данни на Статистическото бюро в Добрич възрастовата група с най-голям относителен дял в сключените за миналата година бракове е на възраст между 25 и 29 години. През 2012 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 32.4 и 29.3 години. Най-младите жени, сключили брак, са на 16 години, а мъжете - най-рано на 18 години.

От статистиката отчитат, че има ръст на бракосъчетанията, като регистрираните юридически бракове в областта за 2012 г. са 594, което е с 89 повече от предходната година. Мъжете, минали за първи път под венчило през миналата година, са 84.8%, докато при дамите за първи път Менделсон са чули 84.0%.

Областта с най-много бракове на 1 000 души от населението е Кърджали (4.0‰), следват областите Разград (3.7‰) и София (столица) - 3.6‰. Най-нисък е коефициентът на сключване на брак в областите Ловеч и Видин - по (1.6‰). Област Добрич с 3.2‰ е девета по този показател.

Нараства и броят на разводите, които за 2012 г. са с 45 повече спрямо 2011 г., отчитат още от статистиката. Най-голям е делът на браковете, прекратени по „взаимно съгласие" (67.0%), следват причините „несходство в характерите" (15.6%) и „фактическа раздяла" (12.8%). Според възрастта на разведените съпрузи с най–голям относителен дял е възрастовата група на 40 - 49 годишните. На тази възраст са прекратили своя брак 39.8% от мъжете и 28.7% от жените.

През 2012 г. средната продължителност на брака до неговото прекратяване в областта е 12.6 години, докато в страната браковете продължават средно 13 години.