Случаи на брутална корупция при полагането на шофьорски изпити в столицата са засечени в отдел на ИА „Автомобилна администрация” в София. Това обави на пресконференция в транспортното министерство изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” Димитър Ганев. „Създадена е организация за провеждане на изпити; за всеки изпит, който се провежда, се подават документи от учебния център, който обучава водачите. За документите се изготвя протокол и в деня на изпита, се поставят изпитните листовки, приемателно-предавателен протокол, който описва листовките. Изпитните листовки са затворени в плик и са уникални, за един човек се пада един набор от въпроси, който не се пада на други водачи. Тази папка с листовки се подготвя в деня преди изпита. В деня на изпита, се събират хората, които са на изпит, и представители на учебните центрове. Тегли се листче, за да се види кой е изпитвачът, той тегли, проверява листовките, слага печат на папката и я дава на провеждащия изпита. Тази практика е с цел да няма купуване и продаване на изпити.

На 5 юли тази година в „Автомобилна администрация” постъпва сигнал, че в една фирма, ще бъде направен опит за продаване на изпит. При отиване във фирмата, представители на „Автомобилна администрация” виждат, че изпитът е започнал. На колегите им прави впечатление, че на листовките има сложени предварително белези, тоест се решават решени листовки. При проверката се оказва, че всички хора в залата работят с такива листовки. Взимат се листовките, дават им се нови (при даването се намира още една белязана), и изпитът приключва нормално.

Разпоредена е проверка в областния отдел, при която се установява страшни неща. Установява се, че жребият е манипулиран. При всички 19 изпитвача в „Автомобилна администрация”, е установена манипулация. С макетно ножче се срязва пликът, в който има листовка, вадят се листовките, решават се, връщат се обратно, и се залепват с лепило. След започване на проверката, има масово отказване от явяване на изпити. В отдел „Листовки” се получават листовките, тоест има ясна отговорност на отговарящия за отдела, обясни директорът на "Автомобилна администрация".