Ново издание на рейтинговата система на висшите училища в България предстои да бъде подготвена до края на годината.

В актуализираната методология са участвали повече от 50 преподаватели и представители на академичните ръководства, както и представители на студентските организации. Системата дава възможност за оценка и сравнение на резултатите по 52 професионални направления.

В обновеното издание на класацията се предвижда да бъдат запазени използваните досега 50 показатели, разпределени в 6 групи, които измерват качеството на учебния процес, научната дейност, реализацията на завършилите, престижа на университетите, състоянието на учебната среда, оценката на административните услуги, както и удовлетворението на студентите.

Новостите са свързани с появата на индикатори, които са свързани с разширяването на информационната база за оценка на научните публикации и изследване на мнението на работодателите, преподавателите и служителите във висшите училища, наред със студентите.

Уеб платформата ще има обновен дизайн. Потребителите ще получат и достъп до обобщени данни за реализацията на завършилите по професионални направления и университети. За пръв път рейтинговата система ще включи и информация за най-често упражняваните професии от завършилите дадено професионално направление.

Както и досега, Рейтинговата система ще позволява изработването на стандартизирани и собствени класации в зависимост от различните интереси на потребителите. В новото издание ще може да се избира от близо 70 показателя, по които да се сравняват висшите училища.

За изработване на системата ще бъде използвана информация от висшите училища, централизирани регистри, международна база данни, както и от анкетно проучване на мнението на около 26 000 студенти и 1500 преподаватели и служители във висшите училища.

Главният секретар на МОН Красимир Вълчев увери, че в във финансирането на висшите училища няма да участват субективни показатели, но част от резултатите ще бъдат използвани, като стремежът е да има баланс. Политиката на МОН е финансирането да бъде насочено към по-търсените специалности.

Важно място в новото оценяване ще заема и критерият за ексклузивитет на преподавателите – ако преподавателите обикалят от университет в университет, рейтингът на даден ВУЗ ще се понижи. Международната мобилност ще допринася за по-висока оценка, но академичните среди не са убедени дали трябва да се насърчава и вътрешната. Целта е чрез базата данни да има реална съпоставимост на университетите в България.

Рейтинговата система ще има общо три издания. Стойността на проекта възлиза на 1 млн. и 800 хиляди лв. Резултатите от новото издание на системата се очаква да бъдат публикувани до края на 2013 г.