Нобеловата награда за химия се присъжда на трима учени за създаване на компютърни симулации - многофункционални модели за комплексни химически системи.

Това са Мартин Карплус с двойно американско и австрийско гражданство, Майкъл Левит - американско и британско гражданство, Ариех Уоршъл - американско и израелско гражданство.