687,91 лева е средният осигурителен доход в страната за април, съобщават от Националния осигурителен институт (НОИ).

Припомняме, че през март той възлизаше на 678,89 лева. За периода 1 май 2013 г. до 30 април 2014 г. средномесечният осигурителен доход се равнява на 659,83 лева.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец май 2014 г., припомнят от НОИ.