Апелативният съд в Бургас оправда бившия кмет на Сливен Йордан Лечков по обвинение за престъпление по служба. Магистратите решиха, че Лечков е невинен в обвинението, че през периода август 2008 - февруари 2010 година, в качеството му на длъжностно лице е нарушил служебните си задължения по Закона за общинската собственост. Тогава Лечков е предоставил част от поземлен имот, актуван като общинска частна собственост, за ползване от четири фирми, без да направи търг или публично оповестен конкурс и да сключи договор за наем.
Делото започна в Ямболския окръжен съд и му бе наложено наказание две години и шест месеца лишаване от свобода. Присъдата на Апелативния съд - Бургас, подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок.