Данните на Националния статистически институт (НСИ) сочат, че магазините през август са имали по-добри обороти спрямо юли и спрямо година по-рано. Най-голямо увеличение има в търговията с храни, напитки, цигари, дрехи и обувки, а намаление на продажбите отчитат търговците на компютърна техника.

През август спрямо юли оборотите в търговията на дребно нарастват с 0.4%, а спрямо август 2012 г. - с 4.9 на сто., сочат предварителните данни на НСИ.

За месец най-голям ръст отчитат търговците на дребно на текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 1.3%. Увеличението при хранителните стоки, напитките, цигарите и лекарствата е с 1.1%, в при битовата техника, мебелите и другите стоки за бита - с 0.4%, при автомобилните горива и смазочните материали - с 0.2%. Намаление НСИ отчита в търговията компютърна и комуникационна техника - с 1.3% и чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 1.2%.

Спрямо същия месец на 2012 г. най-значително нараства оборотът на магазините, които продават текстил, облекло и обувки - с 22.5%, храни, напитки и цигари - с 10.9%, в търговията на дребно с разнообразни стоки - с 10.4%, в аптеките - с 3.2%, в магазините за битова техника и мебели - с 3.1%. Намаление отново отчитат търговците на компютри - с 5.4%, информира още econ.bg.