Национална конференция „Деца в конфликт със закона. Реформа на системата за детско правосъдие в съответствие с международните стандарти и най-добрия интерес на детето" ще се проведе на 10-11 юни 2014 г., с начален час 10.00, в Хотел „Хилтън" в София.
Участие в конференцията ще вземат: Михаил Миков, председател на Народното събрание, Зинаида Златанова, заместник министър-председател на Република България и Министър на правосъдието, Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика, Константин Пенчев, национален омбудсман, Таня Радочай, представител на УНИЦЕФ за България, представители на съдебната власт, Европейската комисия, международни експерти.
Конференцията е организирана от Народното събрание на Република България, Министерството на правосъдието и УНИЦЕФ и се провежда с подкрепата на Посолството на Република Франция и Българо-Швейцарската програма за сътрудничество.
Детското правосъдие в България се реформира вече над десетилетие. Действащата правно-административна рамка включва няколко системи - съдебна, административна и система за закрила на детето, понякога функциониращи паралелно, без да гарантират най-добрия интерес на детето и да отговарят на международните стандарти. Нормативни актове не отразяват принципите на европейските и международни инструменти и не обезпечават спазването на правата на детето в съдебни процедури, в които децата участват като заподозрени, обвиняеми или извършители. Конференцията „Деца в конфликт със закона" цели да подкрепи изпълнението и ускоряването на реформата на системата за детско правосъдие съгласно ангажиментите на България като член на ЕС и страна по Конвенцията на ООН за правата на детето. Ще бъдат представени добри практики от Франция, Нидерландия и Великобритания, обясняват идеята за събитието от УНИЦЕФ България.