Числата от 46-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 15, 28, 39, 46, 18, 47.

II теглене: 38, 27, 34, 23, 42, 13.

---------------------

6 от 42

I теглене: 27, 42, 39, 14, 18, 26.

---------------------

5 от 35

I теглене: 23, 12, 32, 20, 13.

II теглене: 7, 9, 15, 13, 22.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 4, 2, 5.

Печеливши цифри: 0, 3, 9.