Председателите на Българската академия на науките и Македонската академия на науките и изкуствата (МАНУ), акад. Стефан Воденичаров и акад. Владо Камбовски, подписаха документ за сътрудничество между двете академии и договориха над 40 съвместни проекта, съобщиха от БАН.

На 5 и 6 октомври 2013 год. в гр. Сандански се проведе среща между БАН и МАНУ, в която взеха участие около 60 учени от двете страни. Те са в областта на медицинските, хуманитарните, обществените, природо-математическите, биологическите и техническите науки, по които съвместно ще работят български и македонски учени. Определени бяха и координатори на всеки един от проектите, съответно от българска и македонска страна.

Председателите на БАН и МАНУ, акад. Стефан Воденичаров и акад. Владо Камбовски, се споразумяха и за провеждане на редица съвместни прояви между двете академии в периода 2014 – 2016 година. Първото планирано събитие е провеждането на Дни на Българската академия на науките в Скопие, което трябва да бъде осъществено през първата половина на следващата година. През второто полугодие на 2014-та БАН ще бъде домакин на Дни на отворените врати на Македонската академия на науките и изкуствата. Ще бъдат представени литературни произведения и експонирани изложби на художници и скулптури от двете страни, както и ще бъдат проведени Дни на българската и македонската поезия.

В периода 15.07.2014 – 20.08.2014 год. ще се проведат научни и художествени презентации на Българската академия на науките в Дома на Урания в Охрид. Срещата между представителите на БАН и МАНУ е особено значима. Тя е първата такава среща, която се провежда между двете академии, и то в присъствието на около 60 души от двете страни. Договор между БАН и МАНУ е бил подписан преди 14 години, но досега няма осъществено сътрудничество между двете академии. Председателите на БАН и МАНУ, акад. Стефан Воденичаров и акад. Владо Камбовски, са категорични, че науката е независима и неутрална територия и че сътрудничеството между учените не трябва да се влияе от политически настроения.