Страната с най-много граждани, застрашени от бедност в Европейския съюз за периода 2008-2011 г., е България. Това сочат данни на европейската статистическа служба Евростат.

Според проучването близо половината от българите (49,1%) са застрашени от бедност или социално изключване. В подобно положение са също така 40,3% от румънците и 36,6% от латвийците. Рискът от бедност е най-нисък в Чехия, само 15,4% от населението, следвана от Холандия с 15,7% и Швеция с 16,1%.

24% от населението на ЕС са изправени пред икономически трудности, което означава, че са застрашени от бедност, изпитват сериозни материални лишения или живеят в домакинства с много нисък работен интензитет.

Най-заможният регион в ЕС е вътрешен Лондон, където БВП на глава от населението е 328% от средното за съюза. Следват Люксембург и белгийската столица Брюксел.

Заетостта е намаляла в почти три четвърти от 272-те области в 28-те държави членки на ЕС в периода 2008-2011 г., като най-голям спад е отчетен в Южен централен регион на България (-9,7%).

Спад от около 9% е регистриран и в области на Испания, Латвия и Ирландия. Най-големи вариации в заетостта са отчетени в областите в Италия с разлика от 17,9% между регионите с най-висока и най-ниска заетост.

В три области в Испания начело с Андалусия, следвани от три северни области в Гърция, е регистрирана най-високата безработица при младежите, а в три региона в Южна Германия тя е най-ниска (4-5%).

БВП на глава от населението е най-равно разпределен в Словения, където най-богатата област е 1,4 пъти по-заможна от най-бедната. Най-голяма разлика е отчетена във Великобритания. БВП на глава от населението във вътрешен Лондон е близо пет пъти по-голям от този в най-бедната област.

Като цяло столиците са най-богатите области във всяка държава членка, само в Германия, Италия и Холандия столиците не са най-състоятелните градове.

Населението в 19 държави членки се е увеличило през 2011 г., като най-голямо увеличение в абсолютни цифри е регистрирано във Великобритания (растеж с 474 000 души), следвана от Франция (333 000) и Италия (194 000).

Най-голям спад на населението е регистриран в Румъния – 58 000 души, а Латвия и Литва са страните с най-голям процент емигранти (съответно 16,0 и 14,8 на хиляда жители).

През 2011 г. населението на София се е увеличило с 3,7%, а на Варна е намаляло с 0,9%. В същото време населението на Видин и Монтана се е стопило съответно със 17,1% и 15,5%, сочат данните на Евростат.