Държавното дружество, което осигурява вода за поливане в цяла Бъгария е съсипано. През последните години са извършени драстични нарушения. Изпод земята са извадени стотици километри тръби, унищожени са цели напоителни полети, нарязани са помпени станции и други съоръжения.

Всичко е продадено за скрап на безценица. Грубо са погазени поне три закона. Това се казва в разследване на в. "Преса".

Схемата е станала с участието на обръчи от фирми по времето на управлението на ГЕРБ. Главните действащи лица са тримата задържани вчера - изпълнителният директор Стайко Ганчев, членовете на борда Георги Харизанов и Радослав Чеглайски.

Скоро след като бях назначен, Мирослав Найденов ми се обади ми каза: Ще дойдат едни хора при теб. Виж, да се разберете. Това казва пред изданието Георги Такев, който от 19 април до 28 октомври 2011 бе изпълнителен директор на "Напоителни системи".

В Дружеството са били изградени 236 напоителни системи и голям брой напоителни полета, които обхващат 7 406 000 декара. В системата има 168 язовира, с общ обем 3,1 млрд. куб. м. 168 помпени станции, 2238 км напорни тръбопроводи, 530 км деривационни канали, 5441 км открита канална мрежа, 9269 км закрита тръбна мрежа, 420 водохващания, 612 изравнителя.

С тези съоръжения е било възможно да се осигури с вода 5 376 000 декара. В момента годни за напояване са 3 260 000 декара, което е с около два млн. декара по-малко.