Вторият по големина мобилен телефонен оператор в света и първи сред западните страни - британската компания "Водафон" призна, че правителствени разузнавателни служби на редица държави се занимават с подслушване на разговори по неговите линии за връзка. Тази информация се съдържа в доклад, публикуван днес от компанията.

В доклада "Водафон", която действа в 29 страни и чиито абонати са повече от 400 милиона души, се прави подробно описание на съществуващите правни норми, които позволяват мобилната мрежа да се използва за подслушване. Те варират от необходимостта да се получи специално разрешение на съда, както това се случва във Великобритания - до почти неограничен достъп до телефонни линии в няколко други държави. Така, в шест държави, където сега действа "Водафон", правителствените служби имат пряк достъп до телефонната мрежа, което позволява на трети страни "да подслушват разговори и да ги записват". Компанията не назова държавите, тъй като това се забранява от действащото в тях законодателство.