Синдикатите от КНСБ ще дадат на премиера Пламен Орешарски днес паект от искания, групирани в пет раздела - работни заплати, пазар на труда, икономическа, данъчна и бюджетна политика, обществено осигуряване и усъвършенстване на законодателството.

Пакетът от исканията представи президентът на КНСБ Пламен Димитров на дискусия, посветена на днешния Световен ден на достойния труд. По думите му исканията са формулирани спрямо очакванията и нагласите на работещите в страната.

От КНСБ настояват за повишаване на минималната работна заплата на 340 лв. от 1 януари 2014 г. при необлагаем минимум от 340 лв. и таван на осигурителния доход от 2500 лв.

КНСБ иска също да се изработи механизъм за ежегодно договаряне на минималната работна заплата. Те настояват за ръст с не по-малко от 10% на заплатите в бюджетните дейности от 1 януари 2014 г., като в средното образование увеличението да е 14%, в центровете за спешна медицинска помощ, психиатричните центрове и центровете за кръвопреливане - 20% ръст, в Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане и в сферата на културата (музикални и танцови състави, музеи, галерии, библиотеки и читалища) също ръст от 20%.

По отношение на пазара на труда от синдиката искат увеличение на средствата за заетост и квалификация в новия Национален план за действие по заетостта в размер на не по-малко от 145 млн. лв. и осигуряване на заетост на около 38 000 безработни, 11 хиляди от които да са младежи до 29 г.

В групата на мерките, свързани с общественото осигуряване от КНСБ искат незабавно да се придвижи законопроектът за криминализиране укриването на задължения за плащане на осигурителни вноски, като очакваните приходи от това синдикатът е изчислил на около 200 млн. лв.

Предлага се също въвеждане на здравна осигурителна вноска върху доходи от собствености и други подобни източници за хора, които нямат доходи от труд и не са задължени да се осигуряват на друго основание (не са работещи, не са социално слаби, не са самонаети).

Сред исканията в тази група е и увеличаване на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" на ДОО с 1%, с цел постепенно възстановяване на загубите от намаленията от предходни години, като допълнително очакваният приход е в размер на около 190 млн. лв.