Детски играчки на 6500 години изработена от костите на коза, откри археологът Александър Чохаджиев в праисторическа могила край село Петко Каравелово. Находката се състои от 64 костени ашика, които се разпределят на равни симетрични двойки по 32 леви и още толкова десни фигурки. Елементите са били открити подредени като огърлица, но не са част от колие. Фигурките може да са били използвани и за гадаене. Според археолога в древността игрите и гадаенето са били тясно свързани.

След консултация със специалиста Надежда Кръстева от Националния природонаучен музей в София е установено, че фигурите са били изпилени и пробити така, че да могат да се групират по двойки. Има направени разрези, за да е ясно коя с коя костица влиза в двойка.

По време на проучванията на древната могила Чохаджиев открива и глинен модел-макет на едноетажна къща. Формата на сградата е триъгълна и издължена с покрив направо до земята без стряха. В един от изкопите археологът открива и доказателства че строителите в древността са използвали повторно стари здрави останки от съборени сгради за новите строежи.

Археологът приключва проучванията на могилата за тази година в края на седмицата. За проучванията той получи национално финансиране в размер на 5000 лв. от Министерството на културата.