Кредитният пазар в България демонстрира стабилност по време на финансова криза. През второто тримесечие се наблюдава положителен ръст на потребителските кредити на месечна база, въпреки че на годишна база все още се отчита спад. Налице е също така подобряване на качеството на портфейлите от потребителски кредити и постепенно свиване на дела на лошите и преструктурирани кредити през първото полугодие на 2013 г.

Това са основните изводи в първия съвместен тримесечен икономически анализ с фокус върху потребителските кредити на Пощенска банка и Института за пазарна икономика. Двете организации ще си сътрудничат за изготвяне на тримесечни анализи, съобщават от ИПИ.

Според паричната статистика на БНБ има сериозен спад при лошите и преструктурираните потребителски кредити – от 1,32 млрд. лв. средно за 2012 г. до 1,19 млрд. лв. средно за първите шест месеца на тази година. Благодарение на това техният дял от отпуснатите потребителски кредити спада от близо 18% средно за 2012 г. до 16,4% средно за първите шест месеца на тази година. Това най-вероятно се дължи на предоговорените погасителни планове при преструктурираните кредити, които позволяват на кредитополучателите да ги погасяват, вместо те да се превръщат в лоши кредити.

Депозитите на домакинствата продължават устойчиво да нарастват, като през 2013 г. вече надвишават 35 млрд. лв. Разбивката показва, че увеличението е предимно по отношение на по-големите депозити (напр. над 20 хил. лв.), като логично склонността към спестяване се проявява най-силно при хората с по-високи доходи и тези, които в по-малка степен са засегнати от кризата.

Към средата на 2013 г. срещу 35 млрд. лв. кредити на предприятията стоят над 35 млрд. лв. депозити на домакинствата, което навежда на мисълта, че корекцията вече се е случила и работещите предприятия в момента зависят от своята конкурентоспособност, а не от спекулативни очаквания за постоянен приток на външен ресурс.

Данните от наблюдението на работната сила за първото полугодие на 2013 г. също носят по-скоро положителен сигнал. От началото на 2013 г. броят на заетите започва да се покачва и в абсолютен размер, след 16 поредни тримесечия на спад. Това е и най-солидният показател, че вече се създават нови работни места и реалното възстановяване на пазара на труда е започнало, като тенденцията е за плавен ръст на заетите до края на годината. Броят на „обезкуражените” лица спада, като през второто тримесечие на 2013 г. 20 хил. души повече спрямо година по-рано са намерили мотивация активно да потърсят работа.