Днес бе дадено началото на дейността на „Клъстер на здравните региони" - първи в България клъстер в сферата на медицината. Той обхваща структури от Добрич, Търговище, Шумен, Смолян, Пазарджик, Бургас, София - представители на неправителствени и бизнес организации, общински и частни болници и др.
Председателят на Управителния съвет на организацията, д-р Андрей Кехайов, който има голям опит в реализирането на различни проекти, очерта следните основни направления в работата на новата структура: квалификация на медицинските специалисти, иновации в здравния сектор, медицински и здравен туризъм, формиране на здравна политика с баланс на интересите. Д-р Георги Андонов, член на УС на клъстера подчерта, че една от основните цели е завършващите медицина да останат да работят в България и да се повиши качеството на медицинското обслужване.
Другият член на УС, д-р Светослав Несторов, който има голям опит в областта на иновациите, представи конкретни цифри, показващи, че ако в медицинското протезиране се използват произведени в България продукти някои цени заплащани от пациентите могат да паднат от 6 - 7 хиляди лева на около 100 евро.
Клъстерът кандидатства по проект по европейска програма, получи одобрение и има подписан договор. В първите етапи от дейността ще бъде изграден административен капацитет, като ще бъдат назначени най-малко 5 лица. Предстои и провеждане на регионални конференции за реализиране на целите по проекта, както и интензивна национална и международна дейност, целяща оформяне на правилни стратегии за промени в системата на здравеопазването. Финансирането на проекта е частично с европейски средства - около 360 000 лева и частично самофинансиране в размер на около 140 000 лева.