Националната агенция по приходите обяви обществена поръчка за външен изпълнител на проучване. Темата на проучването е свързана с причините да не се плащат данъци у нас, познават ли се данъчно-осигурителната система и тенденциите в поведението на данъкоплатците у нас през послединте три години. Максималната стойност на поръчката е 30 хил. лева без ДДС.
От Националната агенция по приходите (НАП) ще възложат на спечелилия търга да анкетира данъкоплатци, осигурители и самоосигуряващи се, които поне веднъж в последната година са имали контакти с агенцията - подавали са декларации или плащали задължения.
Методологията на проучването е чрез анкети, като формулировката на въпросите в тях трябва да бъде запазена от аналогичното проучване, провело се през 2012 година.
В центъра на вниманието ще са физическите лица и едноличните търговци, юридическите лица, както и големите данъкоплатци на България. Извън обхвата на проучването остава плащането на местните данъци, както и физическите лица, които работят само по трудови договори.
Изпълнителят на поръчката ще получи списък с имената на големите данъкоплатци и осигурители. За 2012 година те са около хиляда дружества, съобщават от НАП. Техните вноски в държавния бюджет и за осигурителните фондовете формират 35% от всички данъчни и осигурителни приходи в страната през миналата година. Сред тях са всички банки и пенсионно и здравно-осигурителните дружества
До 13 декември ръководството на НАП иска да получи резюме от анализа на данните, става ясно от заявката за обществена поръчка. Проучването ще бъде осъществено през ноември, а до 14 октомври желаещите да извършат проучването трябва да подадат офертите си в НАП.