В днешния 45-и тираж на БСТ отново нямаше участник познал пълната комбинация от печеливши числа и атрактивните джакпоти в игрите на БСТ продължават да се трупат за неделя Във второ теглене на играта 6/49 джакпотът ще достигне 3 768 000 лева за следващия 46-и тираж. В първо теглене на същата играта се прогнозира джакпот от 565 000 лева, а за играта 6/42 очакваната сума ще е  1 228 000 лева.
Късметлийските числа в първо теглене на играта 6/49 днес са 6, 11, 14, 32, 36, 40, а във второ –  5, 13, 14, 25, 40, 41.
За играта 6/42 печелившата комбинация е 1, 5, 12, 22, 33, 35.
За играта 5/35 изтеглените числа в първо теглене са 9, 12, 13, 22, 28,  а във второ – 6, 26, 29, 33, 34.  За играта Тото Джокер са изтеглени позициитe 7, 2, 1, а цифрите са 7, 2, 6.
Днес голямата награда в играта „Втори ТОТО шанс“ е сума от 10 000 лева. Тя отиде при участник, пуснал своята квитанция в Секирово.
Онлайн залози се приемат на страницата на БСТ - www.toto.bg.