Числата от 45-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 40, 36, 11, 14, 6, 32.

II теглене: 13, 40, 25, 14, 41, 5.

---------------------

6 от 42

I теглене: 35, 1, 12, 33, 22, 5.

---------------------

5 от 35

I теглене: 13, 22, 28, 9, 12.

II теглене: 34, 33, 26, 6, 29.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 7, 2, 1.

Печеливши цифри: 7, 2, 6.