ПП ГЕРБ внесе вот на недоверие срещу правителството на Пламен Орешарски в областта на фискалната политика днес, точно в 17:59 часа.

Подписи под мотивите са положили председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов, Цецка Цачева, Менда Стоянова и останалите народни представители, съобщиха от ГЕРБ.

Според народните представители от ГЕРБ, желанието за осигуряване на ресурс за непрозрачни и със съмнителна ефективност разходи, доведе до безотговорно планиране на приходната част на бюджета, и повишаване на дефицита близо до максималните позволени от закона нива. "Фактите по отношение на постъпленията в бюджета са изключително тревожни. Независимо, че многократно алармирахме, че в бюджета се залагат изключително надценени приходи, само и само да се гарантира ресурс за предизборни и непрозрачни харчове, в бюджета за 2014г. са заложени близо 2 млрд. повече приходи от данъци и осигурителни вноски спрямо постъпилите за 2013г. От официалните данни, публикувани от Министерството на финансите, за първите четири месеца на годината приходите по консолидираната фискална програма изостават значително от заложените по план. Спрямо същия период на 2013г. данъчните приходи нарастват едва със 123 млн.лв. като по отношение на приходите от ДДС и акцизи постъпленията са под нивата на 2013г. Негативните тенденции се засилват допълнително и от обстоятелството, че към края на април е приключила данъчната кампания по отношение на преките данъци от една страна, а от друга страна промените в данъчното законодателство от края на 2012 г. предвидиха изместване на част от постъпленията за 2013г. в началото на 2014г", се посочва в мотивите към вота на недоверие. Народните представители от ГЕРБ посочват още, че не по-малко притеснителни са и тенденциите в разходната част на бюджета.

"Освен преките ефекти върху фиска не са за пренебрегване процесите в енергетиката и железниците, като и двата сектора са последователно тласкани към фалит и допълнително задлъжняване на държавата чрез нейните структуроопределящи дружества. Не са за пренебрегване и проблемите в системата на сектор здравеопазване. Традицията на БСП и ДПС да "усвоява", а не да управлява по прозрачен и законосъобразен начин безвъзмездно предоставените средства от Европейския съюз предреши спирането от страна на Европейската комисия на средства по Оперативната програма "Околна среда", Оперативна програма "Регионално развитие", като подобни действия се очакват и за програмите "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" и Програмата за развитие на селските райони", пише още в мотивите.

Изводът на народните представители е, че популизма на правителството, обусловен от липсата на доверие към него, е пагубен за публичните финанси и цялостното икономическо състояние на страната.

БГНЕС припомня, че до този ГЕРБ са внесли 4 вота на недоверие към правителството на Пламен Орешарски.

На 2 октомври 2013 г. народните представители отхвърлиха първия вот на недоверие към кабинета "Орешарски", внесен от Бойко Борисов и група депутати от ГЕРБ. Тогава 111 депутати бяха "против", 86 "за", 20 се въздържаха. Мотивът тогава бе за провал на правителството в областта на инвестиционното проектиране. На 10 октомври 2013 г. депутатите от ГЕРБ внесоха втори вот. Този път заради провала в политиката на регионалното развитие и инвестициите. На 17 октомври вотът бе отхвърлен.

Трети вот на недоверие бе внесен от ГЕРБ за политиката на кабинета в сектор "Сигурност". И този вот не мина. Гласуването беше на 12 февруари 2014 г. Със 116 гласа "против", 93 – "за" и 8 - "въздържали се" депутатите отхвърлиха вота.

Четвъртият вот ГЕРБ внесоха за сектор "Енергетика". Народните представители гласуваха вота на 30 май 2014 г. И за четвърти път вотът отново не мина, като срещу него гласуваха 116 депутати. "За" гласуваха 93 и никой не се въздържа.