От близо две години се наблюдават организирани в социалната мрежа Фейсбук саморазправи между ученици. Това съобщи Лилия Радева - председател на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Сливен, която днес организира работна среща с представители на местните училища.
Радева обясни, че тези организирани сбивания и саморазправи са обикновено между ученици след седми клас и са явление в цялата страна. Според нея най-притеснителното е, че тези сбивания не могат да се контролират от семействата и от комисията, защото се организират през Фейсбук. Причините за това били снимки, размяна на реплики, закани във социалната мрежа. Там участниците се разбирали за мястото на саморазправата и срещите приключвали и с нанасяне на физически увреждания. 
На срещата бяха обсъдени единайсет превантивни програми, разработени от местната комисия, сред които методи за справяне с училищния тормоз. По думите на Радева това явление се засилва с всеки изминат ден. Според нея обаче работата на комисията оказва влияние и това се вижда от броя на заведените възпитателни дела, които през миналата година са били 80, а към октомври тази година - 60.