393 малки села от общо 5289 селища в страната, нямат цифрова ефирна телевизия в момента.

Това съобщиха представители на фирмата, която е изградила мрежа от ефирни телевизионни и радиопредаватели " НУРТС България" АД, по време на заседание на Обществения съвет по цифрова телевизия. 337 от селата без цифрово ефирно покритие са с население под 200 жители.

Около 100 000 човека, живеят в тези райони като към момента в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията не е постъпила информация от компетентните институции каква част от тези хора разчитат на ефирна телевизия и дали не приемат програми по алтернативен начин – чрез сателит или кабел.

Селищата с население над 2000 човека имат значително по-добро покритие с цифров ефирен сигнал, отколкото преди 30 септември, когато се разпространяваше и аналогова ефирна телевизия, посочиха представителите на НУРТС. Програмите на БНТ и Нова телевизия например, стигат до много повече хора, отколкото преди.

Данните, представени от "НУРТС България"АД следва да бъдат потвърдени официално от институцията, която контролира телекомуникационните предприятия – Комисията за регулиране на съобщенията. След като тя се произнесе, информацията ще бъде анализирана, за да бъдат предложени мерки за осигуряване на достъп до цифрова телевизия на хората от селата, които в момента нямат ефирен сигнал.