Джакпот в размер на 1 300 000 лева се очаква да се натрупа във второ теглене на играта 6/49 на Български спортен тотализатор за следващия тираж в неделя, тъй като и днес печелившата комбинация не беше улучена от нито един от участниците в игрите на СПОРТ ТОТО. Джакпотът в първо теглене на 6/49 се очаква да достигне 194 000 лева. В днешния тираж комбинацията на късмета в първо теглене на 6/49 се състоеше от числата 4, 10, 31, 36, 45, 46, а тази във второ теглене на същата игра беше 1, 23, 29, 33, 40, 42.
Джакпотът в играта 6/42 за следващия тираж ще нарасне до 192 000 лева, след като печелившата комбинация 11, 16, 24, 32, 33, 40 не беше маркирана в нито един от постъпилите квитанции.
Печелившата комбинация в първо теглене на играта 5/35 беше 6, 13, 20, 30, 31. Във второ теглене на същата игра бяха маркирани числата 13, 23, 24, 26, 29. В играта Тото Джокер в днешния тираж бяха изтеглени позициите 8, 6, 2 и цифрите   3, 9, 2.
Традиционната голяма награда в играта „Втори ТОТО шанс” за днес е печалба от 10 000 лева, която бе спечелена от участник, пуснал своята квитанция в град Банско, район Благоевград. За неделя голямата награда ще бъде 24 000 лева.