Общото събрание на колегиите във Върховния административен съд на 4 октомври ще разгледа тълкувателно дело образувано по искане на министъра на правосъдието, съобщиха от съда.

Правосъдният министър е поискал да знае отговора на въпроса "В хипотезата на чл. 189, ал. 4 от Закона за движението по пътищата техническото средство, установяващо и заснемащо нарушение, следва ли да бъде монтирано само стационарно или може да бъде и мобилно?". Въпросната алинея от закона се отнася за камерите, снимащи нарушители по пътищата. Кадрите от тези камери пък са основание за издаването на електронен фиш за налагане на глоба.

Страните, призовани за заседанието са Министърът на правосъдието, представител на Върховната административна прокуратура, Председателят на Висшия адвокатски съвет. Поканени да представят становища са Министърът на вътрешните работи, Омбудсманът на Република България г-н Константин Пенчев Юридическите факултети на СУ"Св. Климент Охридски" и на Пловдивския университет "П. Хилендарски". Докладчик по делото е съдия Лозан Панов от седмо отделение на Върховния административен съд.

В утрешния ден ВАС ще разгледа и още едно тълкувателно дело, отново свързано с МВР. То беше образувано по искане на Омбудсмана, който попита административните съдии може ли да се обжалва пред съда заповедта на министъра на вътрешните работи, с която се командирова един или друг служител.