ВСС избра единодушно Даниела Попова за административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативната специализирана прокуратура.

Кандидатите за поста бяха двама, освен Попова, която в момента е изпълняващ функцията административен ръководител и Светлозар Костов – изпълняващ функцията административен ръководител на Специализираната прокуратура. За Попова гласуваха 19 души, за Костов не гласува никой. 19 от членовете на ВСС участваха в гласуването.