Чешми, беседки, барбекюта и други малки обекти ще се строят в двора, без да е необходимо строително разрешение. Това заяви вчера вицепремиерът Даниела Бобева. Тя и министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов представиха 12 мерки за облекчаване на административната тежест, които се правят в Закона за устройство на територията.

Отпада изискването за ОВОС при промяна на предназначението на жилищен имот. Това се отнася за сгради от 4-а до 6-а категория. Знаете, че сега, да преустроите апартамент, ви трябва разрешение от МОСВ, каза Бобева.

За революционна промяна в закона се смята замяната на предварителния договор със становище при присъединяване на нова сграда към мрежите на енергото и други дружества. То трябва да е готово за 7 дни. Годишният ефект от това щял да бъде 4 млн. лв. Това не се отнася за ВиК мрежите.

Съкращава се от 30 на 14 дни срокът за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план. Ефектът от спестеното време ще бъде 128 000 работни дни годишно. Намалява се и срокът за огласяване на плана.

Няма да се изисква визата за проектиране да се съобщава на заинтересовани лица, предвиждат още промените. Гражданите и бизнесът ще икономисат 338 716 дни на година, изчисли вицепремиерът.

Допълнителни 20 мерки прие правителството за облекчаване на бизнеса и намаляване на административната тежест. Мерките са в областите - стартиране на бизнес, издаване на разрешителни за строеж, регистрация на собственост, каза Бобева.

Сред тях са отпадане на изискването да се изготвя доклад за енергийна ефективност от лицензирани лица и фирми при инвестиционен проект. Намаляват се сроковете за одобряване или издаване на документи. Например за регистрация по ДДС той да стане от 13 на 3 дни, настоява Бобева.

Промените се правели след доклада на Световната банка за условията за бизнес, който обхващал периода 2010-2013 г. За тези три години България била отстъпила с 22 места в класацията по този показател и през 2014 г. заема 58-о място. Най-зле е страната ни при свързването на новопостроена сграда с електричество - 135-о място от 189 държави. Друга проблемна област за България е издаването на разрешително за строеж.