След близо 20-годишни неуспешни опити, единна информационна система вече свързва всички институции, ангажирани с борбата и противодействието на престъпността. Информацията ще постъпва от МВР, съдилищата и прокуратурите в реално време в така нареченото ядро, в което вече са постъпили данни със задна дата. Малко повече от пет милиона лева от ОПАК финализираха създаването на системата. Според запознати, милиони от държавния бюджет са били дадени, през годините, за изграждане на системата, но тя стана факт благодарение на малко повече от 5 милиона лева от ОПАК. Според бившия следовател, сега член на Висшия съдебен съвет Румен Георгиев, това закъснение може да бъде обяснено с "ведомствени интереси".
"Тази система примирява противоречията във ведомствените информационни системи и всяко ведомство, чрез неговата ведомствена система, изглеждаше добре, а другите - недобре", посочи Георгиев.
Единната информационна система за противодействие на престъпността ще даде възможност, във всеки един момент, имащите достъп до нея да получават информация за всеки, обвинен по Наказателния кодекс от повдигане на обвинението до влизането в сила на присъдата. Информацията ще постъпва от МВР, съдилищата и прокуратурите в реално време в така нареченото ядро, в което вече са постъпили данни със задна дата, съобщи БНР.