Реформаторският блок внесе искане до президента, Народното събрание, Министерския съвет, ВКС, ВАС и главния прокурор за сезиране на Конституционния съд за незаконност на изборните резултати. Лидерите на петте партии от Реформаторския блок (РБ) и проф. Тодор Танев от Гражданския съвет на РБ подписаха искането за оспорване законността на избора на 17-и член на Европейския парламент.

Реформаторите искат Конституционният съд да се произнесе по законността на избора на базата на повторно преброяване на бюлетините.

РБ иска президентът да упражни правото си на инициатива и да сезира КС за законността на 17-тия мандат от избора на членове на ЕП от България, който беше определен с решение на ЦИК, се казва още във внесеното днес следобед искане.