До 2050 населението на Земята ще се е увеличи с почти 2,6 милиарда души и ще нарасне от днешните 7,141 милиарда до 9,731 милиарда. Тази прогноза се съдържа в доклад, който публикува днес Френският институт за демографски изследвания /INED/.

Но увеличението на световното население няма да спре до тук и в края на 21 век на планетата ще живеят около 11 милиарда души, се казва в доклада. Учените обръщат внимание на факта, че границата от 6 милиарда жители беше премината през 1999, а само след 12 години – през 2011 – населението на Земята се покачи с още 1 милиард.

В момента така нареченият сумарен коефициент на раждаемост /средният брой новородени на една жена през целия й живот/ по света е 2,5 деца. Но този показател варира в отделните региони по света: най-висока е раждаемостта в Нигер – 7,6 деца на една жена, докато в Босна и Херцеговина тя е само 1,2.

Френските изследователи правят извода, че до 2050 една четвърт от населението ще бъде концентрирано на Черния континент. Той ще бъде обитаван от 2,435 милиарда души. Европа ще бъде единствената част от света, където населението ще намалява: от 740 милиона през 2013 на 726 милиона през 2050.

В момента световен лидер по брой на населението остава Китай /1,36 милиарда или 19% от цялото население на Земята/, на второ място е Индия /1,27 милиарда, 17,4%/. На трето място с голяма разлика се нареждат САЩ /316,2 милиона, или 4,4%/.