Комисията по правни въпроси изслуша кандидатите за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.

На 30 април 2014 г. Комисията по правни въпроси извърши проверка за допускане до изслушване на кандидатите за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет и констатира, че и двамата предложени кандидати - Вера Чочкова и Теодора Точкова, отговарят на изискванията за заемане на длъжността главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет по Закона за съдебната власт и са представили необходимите документи, определени в решението на Народното събрание за откриване на процедурата за избор на главен инспектор. Въз основа на това, кандидатите бяха допуснати до изслушване в Комисията по правни въпроси.

Вера Чочкова и Теодора Точкова са двете официални кандидатури за нов главен съдебен инспектор. Чочкова е излъчена от Екатерина Заякова, Марияна Тотева и Спас Панчев, а Точкова от Смиляна Нитова-Кръстева.

Комисията ще предложи изборът на нов главен съдебен инспектор от пленарна зала да бъде насрочен за 19 юни, като крайното решение за датата трябва да бъде взето от ръководството на Народното събрание.