"Храна за Земята" – инициативата за квартално компостиране в София – бе избрана за българския победител в конкурса на кампанията на Европейската комисия "Свят, който харесваш" като най-добро решение за борба с изменението на климата, съобщиха от ЕК.

Като окуражава компостирането на органични отпадъци, проектът цели да намали общото количество депонирани отпадъци и по този начин също и отделените емисии на парникови газове. "Храна за Земята" осигурява за софиянци "компост зони" в техния квартал, в които те могат да оставят своите органични отпадъци и да вземат за вкъщи готовия за използване компост.

Целта е компост зоните да се превърнат в приятни места за социално общуване, където възрастните и децата да могат също така да се събират заедно, за да засаждат цветя или да участват в творчески работилници, например за създаването на предмети на изкуството от рециклирани отпадъци и по този начин да осигурят храна за земята и душата едновременно.

С конкурса на "Свят, който харесваш" се отправи покана към творчески мислещите граждани от целия ЕС да подложат на изпитание своите инициативи за ниски въглеродни емисии. Обществеността можеше да гласува за своите фаворити от общо 269 проекта, публикувани на интернет страницата на кампанията, а впоследствие десетте проекта, събрали най-много гласове, бяха оценени от жури, включващо актьора Филип Аврамов, журналиста Алексей Лазаров ("Капитал") и специалиста по енергийна ефективност Здравко Генчев ("ЕнЕфект").

Другите класирани проекти от България бяха: "Град на велосипедите" – схема за отдаване на велосипеди под наем в град Бургас; "Биотор от утайки" – използване на вермитехнология за превръщане на органичните отпадъци и утайки в тор; "Книги за смет" – схема за рециклиране на пластмасови отпадъци, като участниците в нея получават книги в замяна на предадените отпадъци; Авангардна инсталация за производство на цимент в Девня; Седмица за намаляване на отпадъците на работното място ("Waste Office Week") – кампания за подобряване рециклирането на отпадъците в офисите; "За един по-чист и зелен свят" – кампания за рециклиране на използваните батерии; "Студено слънце" – използване на слънчевата енергия в хладилни камиони; "Зелен помощник (Green mate)" – устройство, указващо как шофьорите да пестят гориво и да опазват околната среда; "20 най-лесни градинарски практики" – онлайн конкурс за екологосъобразни и разходоефективни градинарски практики.