Въз основа на оценката за съответствие на законовата рамка и изпълнението на критериите за конвергентност Европейската комисия счита, че България не изпълнява условията за приемане на еврото.

Комисията посочва, че България изпълнява критериите за стабилност на цените, за публични финанси, за конвергентност на основните лихвени проценти, но законодателство в страната ни не отговаря напълно на европейските директиви. България не изпълнява критериите и за валутния курс.

Това се посочва в доклад на ЕК относно готовността на осем държави-членки на ЕС да приемат еврото.