137,514,822 лв. са дарените от компании, фондации, граждани и еднолични търговци суми и това е с близо 32% повече от дарените през 2011 г. Това сочат данните от годишния анализ на Български дарителски форум, съобщиха от БДФ.

Компании, фондации и граждани даряват все повече за каузи от социален, здравен, културен и екологичен характер. Ръстът в даренията, сравнен с предходната година е 32%.

Компаниите остават най-големите дарители в страната. Те са дарили близо 67 млн.лв. като техни приоритети са социалната сфера, образованието и науката и екологията. Със съвсем малка разлика ги следват фондациите – с над 65 млн. лв. инвестирани най-често в сферите Образование и наука, Човешки права и развитие на гражданското общество; Култура и изкуство.

Едноличните търговци са дарили малко над 622 хил. лв., а гражданите - близо 5 милиона, от които най-много за юридически лица с нестопанска цел, регистрираните в страната вероизповедания и детски ясли, училища, университети, академии. Нараснало е значително и даряването със благотворителни смс-и и обаждания – за 2012г. те са над 2 милиона и това прави увеличение с над 56 % в сравнение с предходната 2011 г.

През годината се случиха няколко важни законодателни промени, свързани с поощряване на дарителите и промяна на средата като: отпадане на финансовия лимит от 180 000 лв. за лечение на деца, въведен 2011г. от Център Фонд за лечение на деца; премахване на ДДС върху благотворителните смс-с; приемане на правителствена стратегия за развитие на гражданските организации за периода 2012-2015; приемане на методически указания от Съвета за електронни медии (СЕМ), които правят допустима практика цитирането на имената на дарителите (компании и фондации) в електронните медии.

Анализът формулира и няколко препоръки по отношение на средата за дарителство: За дарителите в България е от съществено значение уеднаквяването на ставките за данъчни облекчения. Според сега действащото законодателство дарителите са третирани различно, в зависимост от това за кого даряват. При дарения към държавните центрове "Фонд за лечение на деца" и "Фонд за асистирана репродукция", дарителят може да намали до 50% от годишната си данъчна основа, до 15% при даренията за култура по закона за меценатството и до 10% за граждански организации, училища, БЧК и др. - когато дарители са компании. Физическите лица ползват само 5% данъчни облекчения за даренията си;

В контекста на единното третиране на дарителите, те апелират и за премахването на ДДС върху дарителските смс-и от предплатени карти и върху дарените стоки и храни; Нужно е подобряване на работата на Централния регистър на НПО към Министерство на правосъдието - така че в него да е отразено актуалното състояние на организациите в обществена полза и той да бъде инструмент за анализ на състоянието и проблемите на автентичните и работещи организации; Приемане на Закона за доброволчеството, разработен като законопроект през 2012 г., ще стимулира допълнително и ще регламентира дейността на доброволците.

Медиите да се информират за съществуващите механизми за подкрепа и когато отправят публични апели към дарителите, да е ясно, че възможностите за подкрепа от страна на институции вече са изчерпани. Когато те самите организират дарителски кампании, да предвидят механизми и ресурси, които позволяват отчетност на кампанията на различните етапи или след приключването й. Специално електронните медии да вземат предвид Методическите указания на СЕМ и да не се автоцензурират, а да споменават имената на компании във връзка с техни социалноотговорни проекти. Общините да публикуват публичните отчетите за дарения на сайтовете си, вкл. отчети за нефинансовите дарения към тях.