Около 90 млн. евро са замразените от Европейската комисия (ЕК) средства по оперативна програма "Регионално развитие" (ОПРР). Засегнати са две мерки по програмата - "Интегрирано устойчиво градско развитие" и "Устойчиво развитие на туризма". Това съобщават от Министерството на регионалното развитие (МРР) по повод вчерашната информация, че Европейската комисия е спряла средства за България по програмата.

Спирането на парите е в резултат на одит на проекти, изпълнени в периода 2010 - 2013 г. След като България е подала две искания за междинни плащания на 3 април и 27 май 2014 г. за 90 млн. евро, отговорът на Генерална дирекция "Регионална и градска политика" на ЕК на 3 юни е бил - временно прекъсване на плащанията.

Плащанията за проекти по останалите направления на програмата продължават. Временната мярка е следствие от „рутинен одит“, извършен в периода 7-11 април 2014 г. от одитори на ГД "Регионална и градска политика", отбелязват от министерството. От ведомството информират, че към днешна дата в Управляващия орган на ОПРР не е получен предварителен одитен доклад.

В писмото на ГД "Регионална и градска политика" са представени обобщени констатации от проверката, но не са описани детайлно констатираните нарушения. Подробни аргументи за констатациите и съответни препоръки се очаква да бъдат представени в предварителния одитен доклад, който все още не е получен в Управляващия орган.
„Засегнати са няколко проекта, най-големият е свързан с интегрирания градски транспорт на Бургас. Другите засегнати проекти са на община Асеновград, на Университета за архитектура, строителство и геодезия, на Националната служба за противопожарна безопасност и защита на населението“, коментира Деница Караджова, председател на парламентарната комисия за контрол на еврофондовете, пред БНР.

По-същественото е, че отново се идентифицират проблеми с обществените поръчки, допълва народният представител и припомня, че точно заради търговете бяха замразени парите и по оперативна програма "Околна среда".

„Искам да разсея един мит, става дума за проекти през целия период 2009-2013, договорирани и управлявани от три правителства. Има променена практика на Еврокомисията. Ако до преди 2013 г. те предварително са информирали с писмо, че е възможно спиране на средства, сега ЕК, още преди да изпрати одитния доклад, изпраща писмо за временно прекратяване на средствата. Това писмо означава, че управляващите органи трябва да одитират отново проектите“, разясни Караджова.

От МРР уточняват, че ще се прави  повторна проверка на обществените поръчки по двете направления на програмата, за да бъдат възстановени средствата. Ще бъдат изготвени допълнителни указания към бенефициентите по процедурите за обществени поръчки.

Ще бъдат актуализирани и процедурите за контрол.