Такса смет скача догодина и ще стане непоносима за граждани и бизнеса, ако не бъде замразен размерът на отчисленията, които общините плащат за депониране на отпадъци. За това предупредиха кметове на варненски общини на срещата - диалог между местната и законодателната власт.

От името на Националното сдружение на общините кметът на Долни чифлик Борислав Натов поиска да бъде ревизиран Законът за управление на отпадъците като се приеме европейският принцип за разширяване на отговорността на производителите, а размерът на таксата за депониране да не бъде променян до 2016 година. Той обясни, че ако се случи драстичното повишаване на отчисленията през следващата година, това ще доведе до вдигане на таксите за битови отпадъци до нива, непоносими за гражданите и фирмите.

Кметът на Суворово Павлин Параскевов посочи , че в момента общините плащат по 15 лева на тон боклук, а тези, които нямат регионални депа – двойно. Това означава, че ако таксата не бъде замразена, догодина ще стане 35 лева на тон, а за общините без депа 70 лв, изчисли Параскевов. Според него подобен размер би бил невъзможен за плащане от общините и такса смет неминуемо ще се вдигне.

„Разбирам, че таксата се повишава като дисциплинираща мярка, но за да те дисциплинират, трябва да си жив, а общините вече умират", коментира кметът на Суворово.