Числата от 78-и тираж на Тото 2:

6 от 49
I теглене: 32, 40, 29, 45, 28, 23.
II теглене: 27, 8, 40, 39, 38, 6.

---------------------

6 от 42
I теглене: 30, 5, 3, 21, 9, 33.

---------------------

5 от 35
I теглене: 18, 24, 4, 8, 3.
II теглене: 32, 24, 3, 33, 23.

---------------------

Тото Джокер
Печеливши позиции: 1, 6, 5.
Печеливши числа:9, 5, 4