С 90 на сто увеличение на годишна база на общата банкова печалба е отчела Българската народна банка (БНБ). В сравнение с първите четири месеца на 2013 г., когато нейният размер е бил 44 млн. лв., сега той е в порядъка от 82 млн. лв. Според представители от бранша, редуцираните лихви по влоговете са оказали стимулиращо влияние върху печалбата. Въпреки това депозитите на българите отчетоха сериозен ръст през първите три месеца на годината и надхвърлиха 40 млрд. лв.

За увеличението на печалбата са допринесло и покриването на все повече задължения към финансовите институции. От своя страна пък банките са затегнали условията за отпускане на заеми.

Дялът на т.нар. лоши кредити, както и на преструктурираните такива, се сви до 20 на сто. През последните години техният обем беше по-голям – за 2012 г. беше в рамките на 25 на сто, а през изминалата 2013 г. - около 23 на сто. Данните отчитат сериозно намаление на тези кредити в края на март 2014 г., когато те възлизат на 19,8%, пише в-к „Преса“.

Ръстът на общата печалба на банките е наистина значителен, като се има предвид, че нейната средната норма е в рамките на 10%, смятат специалисти. Данните показват превишаване на тази норма, като през първите три месеца на 2014 г. печалбата на финансовите институции е нараствала последователно, както следва – за януари с 14%, за февруари с 60% и за март с 33%.

Изчисленията показват, че увеличението е по-значително и от това в периода преди икономическата криза, когато през април 2008 г. общата печалба на банките у нас е 122 млн. лв. Този размер е с 84 на сто повече от нейният отчетения през същия период през 2013 г.

Данните за четвъртия месец от тази година показват, че потребителските кредити, теглени в левове, бележат ръст в порядъка от 0,84% до 11, 39% за разлика от тези, които са в евро. Техният дял намалява в диапазона от 0,35% до 9,21%. По отношение на лихвените проценти върху жилищните кредити, техният размер намалява, както в левове, така и в евро.